Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid Noord-Brabant, Limburg

Bezwaar

Bij deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden uw gegevens elektronisch verwerkt. Wij gebruiken hiervoor beveiligde systemen. De resultaten van het bevolkingsonderzoek kunnen worden gebruikt voor het steeds verder verbeteren van het onderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Uw privacy wordt hierbij optimaal beschermd.

Als u bezwaar maakt tegen het registreren en/of gebruik van uw gegevens, heeft dit uiteraard geen invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt bejegend.

U kunt de volgende bezwaren maken:

Geen registratie geboorteland
Uw geboorteland, geboorteplaats en nationaliteit worden niet meer geregistreerd. Dit bezwaar geldt voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en darmkanker.

Geen gebruik van mijn gegevens voor kwaliteitsborging
Wij wisselen uw gegevens niet meer uit met (zorg)instellingen voor verbetering van het bevolkingsonderzoek.

Geen gebruik van mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
Wij gebruiken uw gegevens niet voor de evaluatie van effecten, processen en organisatorische vraagstukken van het bevolkingsonderzoek. Ook wisselen wij uw gegevens niet meer uit met zorg- en onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen sowieso nooit uw naam en adres.

Geen gebruik van mijn lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek          
De beoordeling van uitstrijkjes en zefafnamesets vindt plaats in een screeningslaboratorium. Het lichaamsmateriaal wordt na beoordeling door het laboratorium vernietigd en wordt niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek

Geen opname van mijn gegevens vanuit de basisregistratie personen
Wij nemen voor het bevolkingsonderzoek uw gegevens niet meer over van de basisregistratie personen. Om het ophalen van uw gegevens te kunnen blokkeren, blijven uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en het feit dat u dit bezwaar heeft gemaakt, uitsluitend voor dit doeleinde bewaard. Wij kunnen uw gegevens niet meer benaderen.

Geen controle vervolg verwijsadvies door laboratorium bevolkignsonderzoek baarmoederhalskanker
Wanneer er HPV en afwijkende cellen in de baarmoederhals zijn gevonden, wordt u doorverwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Na enkele maanden controleert het laboratorium in een landelijke databank of u bij de gynaecoloog bent geweest. Is dat niet het geval, dan informeert het laboratorium uw huisarts hierover. Als u hier bezwaar tegen maakt, wordt deze controle niet uitgevoerd.

Let op! Omdat wij, als u dit bezwaar maakt, niet meer beschikken over uw gegevens, ontvangt u geen uitnodigingen meer voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ook ontvangt u (als u daarvoor in aanmerking komt) geen uitnodigingen meer voor het bevolkingsonderzoeken darmkanker.

Wilt u niet meer uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, dan kunt u zich definitief afmelden. Mocht u op een later moment weer willen meedoen, dan kunt u zich opnieuw aanmelden.

Verzoek tot vernietiging dossier        
Wij verwijderen uw uitslagen van het bevolkingsonderzoek. Wij kunnen deze gegevens daarna niet meer terughalen. Na verwerking van uw bezwaar stopt uw lopende uitnodigingsronde. Dit betekent dat u na verwerking van het bezwaar geen uitslag of andere berichten meer ontvangt.
U kunt dit bezwaar na uitvoering niet meer intrekken. U ontvangt automatisch weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek in de volgende uitnodigingsronde. Wilt u dat wij de resultaten van uw deelname dan weer verwijderen, dan moet u dit opnieuw aangeven via de verklaring bezwaar maken. 

Hoe maakt u bezwaar?
U kunt op verschillende manieren bezwaar maken:

  • Via Mijn Bevolkingsonderzoek op onze website.
    Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.
  • Via het formulier ‘Bezwaar bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker’.
    Klik hier om het formulier te downloaden.
  • Via de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Zuid, 088 00 01 322. U ontvangt dan een bezwaarformulier waarop u uw bezwaren kenbaar kunt maken.

Het bezwaar ‘Geen opname van mijn gegevens vanuit de Basisregistratie personen’ kunt u alleen maken door contact op te nemen met de informatielijn bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bezwaar intrekken?
Wilt u een eerder gemaakt bezwaar intrekken? U kunt een aantal bezwaren intrekken via Mijn Bevolkingsonderzoek. U kunt ook contact opnemen met onze informatielijn. U ontvangt dan een formulier waarop u kunt aangeven welke bezwaren u wilt intrekken.

Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA
De beoordeling van uw uitstrijkje of zelfafnameset vindt plaats in een screeningslaboratorium. Wanneer uw uitstrijkje ook op afwijkende cellen wordt beoordeeld (omdat er HPV is gevonden), wisselt het screeningslaboratorium deze gegevens uit met de landelijke PALGA-databank (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). Wilt u hier bezwaar tegen maken, dan moet u dit bezwaar indienen bij het screeningslaboratorium.

Let op! Dit bezwaar kan alleen worden verwerkt als u deel heeft genomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit bezwaar dus alleen indienen als een uitstrijkje of een zelfafnameset wordt aangeboden aan het laboratorium.

In Nederland zijn er vijf screeningslaboratoria die voor het bevolkingsonderzoek werken. U moet uw bezwaar indienen bij het screeningslaboratorium dat uw uitstrijkje beoordeelt. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA’.

U kunt de gegevens van het screeningslaboratorium dat in uw regio de beoordeling van de uitstrijkjes verzorgt opvragen via de informatielijn bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op 088 00 01 322.