Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid Noord-Brabant, Limburg

Bezwaar

Bij deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker worden uw gegevens elektronisch verwerkt. Wij gebruiken hiervoor beveiligde systemen. De resultaten van het bevolkingsonderzoek kunnen worden gebruikt voor het steeds verder verbeteren van het onderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Uw privacy wordt hierbij optimaal beschermd.

Als u bezwaar maakt tegen het registreren en/of gebruik van uw gegevens, heeft dit uiteraard geen invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt bejegend.

U kunt de volgende bezwaren maken:

 • Geen registratie geboorteland
  Uw geboorteland, geboorteplaats en nationaliteit worden niet meer geregistreerd. Dit bezwaar geldt voor de bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.
   
 • Geen digitale uitwisseling van mijn uitslag en beelden met het ziekenhuis  
  Wij wisselen de uitslag en de beelden van uw onderzoek niet uit met het ziekenhuis. Bij een eventuele doorverwijzing kan het ziekenhuis uw uitslag en foto’s van het bevolkingsonderzoek niet raadplegen
   
 • Geen gebruik van mijn gegevens voor kwaliteitsborging
  Wij wisselen uw gegevens niet meer uit met (zorg)instellingen voor verbetering van het bevolkingsonderzoek.
   
 • Geen gebruik van mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor de evaluatie van effecten, processen en organisatorische vraagstukken van het bevolkingsonderzoek. Ook wisselen wij uw gegevens niet meer uit met zorg- en onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen sowieso nooit uw naam en adres.
   
 • Geen opname van mijn gegevens vanuit de basisregistratie personen
  Wij nemen voor het bevolkingsonderzoek uw gegevens niet meer over van de basisregistratie personen. Om het ophalen van uw gegevens te kunnen blokkeren, blijven uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en het feit dat u dit bezwaar heeft gemaakt, uitsluitend voor dit doeleinde bewaard. Wij kunnen uw gegevens niet meer benaderen.

Let op! Omdat wij, als u dit bezwaar maakt, niet meer beschikken over uw gegevens, ontvangt u geen uitnodigingen meer voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ook ontvangt u (als u daarvoor in aanmerking komt) geen uitnodigingen meer voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker.
Wilt u niet meer uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, dan kunt u zich definitief afmelden. Mocht u op een later moment weer willen meedoen, dan kunt u zich opnieuw aanmelden.

Verzoek tot vernietiging dossier         
Wij verwijderen uw uitslagen van het bevolkingsonderzoek. Wij kunnen deze gegevens daarna niet meer terughalen. Na verwerking van uw bezwaar stopt uw lopende uitnodigingsronde. Dit betekent dat u na verwerking van het bezwaar geen uitslag of andere berichten meer ontvangt.
U kunt dit bezwaar na uitvoering niet meer intrekken. U ontvangt automatisch weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek in de volgende uitnodigingsronde. Wilt u dat wij de resultaten van uw deelname dan weer verwijderen, dan moet u dit opnieuw aangeven via de verklaring bezwaar maken. 

Hoe maakt u bezwaar?
U kunt op verschillende manieren bezwaar maken:

 • Via Mijn Bevolkingsonderzoek op onze website. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.
 • Via de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Zuid. Ontvangt dan een bezwaarformulier waarop u uw bezwaren kenbaar kunt maken.

Het bezwaar ‘Geen opname van mijn gegevens vanuit de Basisregistratie personen’ kunt u alleen maken door contact op te nemen met de informatielijn bevolkingsonderzoek borstkanker.

Bezwaar intrekken?
Wilt u een eerder gemaakt bezwaar intrekken? U kunt een aantal bezwaren intrekken via Mijn Bevolkingsonderzoek. U kunt ook contact opnemen met onze informatielijn. U ontvangt dan een formulier waarop u kunt aangeven welke bezwaren u wilt intrekken.