Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid Noord-Brabant, Limburg

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Het invullen van het antwoordformulier bevolkingsonderzoek darmkanker via Mijn Bevolkingsonderzoek is m.i.v. 14 december 2017 niet meer mogelijk. U kunt uw ontlastingstest insturen zonder het antwoordformulier bij te voegen. Wilt u dat wij uw huisarts berichten bij een ongunstige uitslag, vul dan uw huisartsgegevens in via Mijn Bevolkingsonderzoek of neem contact op met onze informatielijn. Wilt u zich afmelden? Dat kan ook via Mijn bevolkingsonderzoek.


In januari 2014 is de gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan. Ieder jaar ontvangen mannen en vrouwen uit een aantal geboortejaren een uitnodiging om deel te nemen, tot in 2019 iedereen in de doelgroep ten minste één keer is uitgenodigd. Eenmaal uitgenodigd, volgt iedere twee jaar een nieuwe uitnodiging.

Darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Bloed in de ontlasting kan een teken zijn van darmkanker. Als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groter.

Uitnodigingsschema
Het uitnodigingsschema geeft op basis van uw geboortejaar de planning in welk jaar u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt verwachten. In de praktijk kan van deze planning worden afgeweken. Dat heeft te maken met de beschikbare capaciteit voor het vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) en het streven de wacht- en reistijd voor vervolgonderzoek te beperken.

Het onderzoek
Deelnemers ontvangen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek via de post. Bij de uitnodiging zit een buisje, de ontlastingstest. Controleer voor gebruik altijd de houdbaarheidsdatum van deze ontlastingstest. Met het staafje uit de ontlastingstest prikt u op vier verschillende plaatsen in de ontlasting. De ontlastingstest stuurt u in een antwoordenvelop naar een laboratorium. Daar wordt de ontlasting onderzocht. Stuur de ontlastingstest tijdig op, zie gebruiksaanwijzing. 

Meedoen
U hoeft geen klachten te hebben om mee te doen. Deelname is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet. Als u niet meedoet, kunt u het buisje weggooien in uw afvalbak.

Bij klachten naar huisarts
Heeft u darmklachten? Wacht dan niet op het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.