Informatie voor huisartsen - algemeen

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 t/m 75 jaar. 

Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek stapsgewijs ingevoerd. Het geboortejaar bepaalt wanneer iemand de eerste uitnodiging ontvangt. Klik hier voor het uitnodigingsschema. In de praktijk kan van deze planning worden afgeweken. Dat heeft te maken met de beschikbare capaciteit voor vervolgonderzoek (intake en colosocpie) en het streven de wacht- en reistijd voor vervolgonderzoek te beperken.  

Eerste uitnodiging en vervolguitnodiging
Voor de eerste uitnodiging ontvangt de cliënt een vooraankondiging. Drie weken daarna volgt het uitnodigingspakket, met daarin de ontlastingstest (FIT).
Na de eerste deelname volgen de volgende uitnodigingen steeds na 24 maanden. Dit geldt zolang de cliënt in de doelgroep valt en er geen doorverwijzing heeft plaatsgevonden.
Was de uitslag bij de vorige deelname ongunstig en heeft er vervolgonderzoek plaatsgevonden? Als er niets werd gevonden, dan keert de cliënt na tien jaar terug in de screening (mits in de doelgroep). Werd er bij het vervolgonderzoek wel iets gevonden (poliep, darmkanker), dan blijft de cliënt in surveillance in het ziekenhuis. Was de uitslag in de vorige ronde ongunstig en heeft er geen of onvolledig vervolgonderzoek plaatsgevonden, dan ontvangt de cliënt twee jaar na de vorige deelname een uitnodiging om alsnog via de screeningsorganisa­tie een afspraak voor een intakegesprek in het coloscopiecentrum te maken.

Wel/niet meedoen?
Patiënten die onder behandeling zijn van darmkanker hoeven niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Patiënten die vanwege de darmen onder behandeling zijn van een MDL-arts of internist, krijgen het advies met de specialist te overleggen over eventuele deelname.

Heeft een patiënt in de afgelopen vijf jaar een coloscopie ondergaan? Dan is het advies met de huisarts te overleggen of deelname zinvol is. U kent als huisarts de medische geschiedenis van uw patiënt en kunt op basis hiervan passend advies geven.

Uitslag
De uitslag kan zijn:

Bij een ongunstige uitslag ontvangt de cliënt bij de uitslagbrief direct een uitnodiging voor een intake bij een coloscopiecentrum. Bevolkingsonderzoek Zuid verzorgt de verwijzing. In de uitslagbrief adviseren wij onze cliënt contact te zoeken met de huisarts om te bespreken welke gegevens nodig zijn voor het intakegesprek.

Uw patiënt ontvangt als aanvrager van de test van ons de uitslag. Op verzoek van uw patiënt sturen wij u bericht van een ongunstige uitslag en verwijzing.