Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid Noord-Brabant, Limburg

ANBI

Bevolkingsonderzoek Zuid staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.m. in dat onze organisatie zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat onze organisatie en onze medewerkers voldoen aan geldende integriteitseisen.

Naam Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid
RSIN-nummer 820338205
Contactgegevens

Larixplein 5/ Postbus 690
5616 VB / 5600 AR   Eindhoven
Tel: 088-0001300
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
info@bevolkingsonderzoekzuid.nl

Raad van Bestuur

Drs. M.J.P. Steinbusch

Raad van Toezicht

Drs. G.F.P.M. Davits
Drs. C.A.H.A. Doomernik
Dr. ir. M.J.F.P. Pluijm
Drs. H. van der Stelt
Drs. T.M.A.J. Verhagen, voorzitter

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020
Beloningsbeleid Bevolkingsonderzoek Zuid volgt de Cao Ziekenhuizen.
Doelstelling

De vroege opsporing van kanker door middel van de uitvoering van bevolkingsonderzoeken passend binnen de landelijke programma’s.

Verslag activiteiten Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017